עמותת "אל החיים" דואגת לרווחת אוכלוסיית דרי הרחוב באשדוד, כספקית שירות לאגף הרווחה של עיריית אשדוד.